top of page

באו לברך ונמצאו מקללים

גם הבכירים שהגיעו להעיד בוועדת כלכלה בעמדת תמיכה למתווה, מצאו עצמם מעבירים ביקורת קשה.

הנה מה שאמרו כמה וכמה מהעדים הבכירים על מתווה הגז:

 השר להגנת הסביבה אבי גבאי 

 

 הממונה על ההגבלים העסקיים  פרופ' דיויד גילה 

 

 הממונה על ההגבלים העסקיים  (לשעבר) דרור שטרום 

 

אני מתנגד למתווה כי הוא לא דאג לתחרות ולא הגן על רווחת הצרכן. המונופול אמר לנו: או גז - או תחרות

אני לא מאמין במשא ומתן עם חברות הגז. המדינה היא הריבון! כמי שעסק ברגולציה 20 שנה ברור לי שכאן נחצו גבולות – ואנחנו לא אותה מדינה שהיינו

אין במתווה אפילו אכיפה.

אנחנו פוגעים בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק.

 הכלכלן הראשי במשרד האוצר  לשעבר, ד"ר מיכאל שראל 

 

 נגידת בנק ישראל,                 

 ד"ר קרנית פלוג  

 

 מנכ"ל משרד האוצר  לשעבר,  פרופ' אבי בן בסט 

 

אם נייצא 400BCM מהגז כפי שמציע מתווה הגז כיום הנזק לציבור יהיה מיליארדים רבים של דולרים

אפשר לכפות מכירה שתשאיר זכיין אחד בכל מאגר. אין כאן גזילת רכוש, אלא רק מכירה. אז למה הזכיין מתנגד? כי הוא לא יקבל מחיר מונופוליסטי

שיעור המיסוי מהגז 47-54% (ולא 60% כמו שאומרים לנו) הכנסות המדינה ממכירת כל עתודות הגז (לאורך כל השנים) 70 מיליארד $ בלבד

בשלב זה שום דבר לא בטוח. לא נחתמו שום הסכמים, נשלחו מכתבי הסכמות לא מחייבים שלא קיבלו שום אישור ממשלת מצרים. אדיסון עומדת להודיע על מציאת גז ליד שדה זור (במצרים). יהיו שם כמויות רציניות של גז

 

המדינה מוותרת במתווה הגז על עצמאותה. משתמשים בסיסמאות קידום מכירות כדי לקדם מתווה שפוגע בביטחון האנרגטי של ישראל

 שגריר ישראל במצרים  לשעבר,  צבי מזאל 

 

  ראש המטה לביטחון לאומי      לשעבר, פרופ' עוזי ארד 

 

 המשנה למנכ"ל מבקר המדינה,  צבי ורטיקובסקי 

 

משרד המבקר רואה בפסקת היציבות בעייתית.

צוות קנדל היה במעמד בעייתי, ללא הגדרת תפקיד וסמכויות.

 ח"כ שלי יחימוביץ מעלה שאלות  לרה"מ בוועדת כלכלה 

 ח"כ איתן כבל בסוף ישיבת ועדת כלכלה: "אדוני רה"מ - תשובות ממך לא קיבלנו" 

bottom of page