top of page

כמה עולה המאבק נגד מתווה מונופול הגז

במוצאי שבת ה-14.11.15 ראינו מפגן כוח אדיר של התעוררות אזרחית: עשרות אלפים יצאו לרחובות לצעוד במחאה נגד מתווה הגז המתוכנן: 
בהפגנה המרכזית בתל אביב היו מעל 20,000 איש, וברחבי הארץ ב-15 מוקדים מקרית שמונה ועד לבאר שבע הגיעו עוד אלפים רבים.

 

מפגן הכוח האדיר הזה נראה תוצאה של קמפיין בשווי מליוני דולרים.

כמה הוא עלה באמת?

25,000 ש"ח

 

 מי מימן את ההפגנות האלו? 
אתם!

 

היענות הציבור עד היום לתמיכה במאבק הזה היא יוצאת דופן:

 ב- 438 תרומות שהגיעו למאבק נצבר סכום של 62,149 ש"ח.

 

62,149 ש"ח

זהו סכום הכסף שאספנו וזהו בעצם התקציב שלנו עד היום. חלק מהסכום שימש למימון הפגנות קודמות, הסכום שנותר והסכומים שיכנסו בעזרתכם בהמשך מיועד להמשך הפעילות.

את העבודה על המאבק אנחנו עושים בהתנדבות מלאה, אין לנו עובדים בשכר, הכל הכל על חשבון זמננו הפרטי, יכולותינו המקצועיות והאישיות (מדיה חברתית, פרסום, שיווק, דוברות, פעילות שטח)

 

 התרומות: 

רובן המכריע של התרומות הן תרומות קטנות, של אנשים מכל רחבי הארץ שהחליטו להשקיע כך בעתיד המדינה.

 

ולפירוט התרומות:

מאתר האינטרנט של הפורום הישראלי לאנרגיה:

230 תרומות

סה"כ 26,825 ש"ח

תרומה ממוצעת: 120 ש"ח

1,202.51 ש"ח עמלת סליקה

 25,622.49 ש"ח נטו 

 

נתונים שונים על התרומות:

 

35 תרומות של 25 ₪ בסכום של 875 ₪

59 תרומות של 50 ₪ בסך 2,950 ₪

105 תרומות של 100 ₪ בסך של 10,500 ₪

1 תרומה של 150 ₪

3 תרומות של 200 ₪ בסך 600 ₪

17 תרומות של 250 ₪ בסך 4,250 ₪

7 תרומות של 500 ₪ בסך 3,500 ₪

4 תרומות של 1,000 ₪ בסך 4,000 ₪

 

תרומות בקמפיין מימון המונים:

174 תרומות

סה"כ 26,854 ש"ח

תרומה ממוצעת: 154.33 ש"ח

עמלת אתר מימונה: 4753.15 ש"ח

 22,100.84 ש"ח נטו 

 

נתונים שונים על התרומות:

1 תרומה 5,000 ש"ח

4 תרומות 1,000 ₪ = 4,000 ש"ח

1 תרומה 700 ש"ח

5 תרומות של 500 ₪ = 2,500 ש"ח

1 תרומה 300 ש"ח

1 תרומה 250 ש"ח

25 תרומות של 200 ₪ = 5,000 ש"ח

1 תרומה 180 ש"ח

2 תרומות 150 ש"ח

1 תרומה 120 ש"ח

55 תרומות של 100 ₪ = 5,500 ש"ח

43 תרומות של 50 ₪ = 2,150 ש"ח

1 תרומה בסך 29 ש"ח

33 תרומות של 25 ₪ = 825 ש"ח

52 תרומות מת"א – 122 תרומות ממקומות שונים בארץ

 

תרומות ישירות לחשבון הבנק:

34 תרומות - 8,470 ש"ח 

1 תרומה של 2,000 ש"ח

1 תרומה של 1,500 ש"ח

2 תרומות של 500 ש"ח = 1,000 ש"ח

1 תרומה של 300 ש"ח

3 תרומות של 250 ש"ח = 750 ש"ח

8 תרומות של 200 ש"ח = 1,600 ₪

2 תרומות של 150 ש"ח = 300 ₪

5 תרומות של 100 ש"ח = 500 ₪

1 תרומה 70 ₪

8 תרומות של 50 ש"ח = 400 ₪

2 תרומות של 25 ש"ח =50 ש"ח

 

תרומות שנאספו בהפגנות מוצ"ש ה-14.11.15:

באר שבע: 3,595 ש"ח

ירושלים: 710 ש"ח

תל אביב: 7,110 ש"ח

 

ולאן הלך הכסף?

הכנסו לחלוקה התקציבית>>> כאן

 

ההיענות המדהימה שלכם איפשרה את קיומן של ההפגנות האחרונות.

בלעדיכן ובלעדיכם זה לא היה קורה

תודה גדולה

 

bottom of page