top of page

איזה כייף שהגעתם לכאן 

 

אנחנו כל כך שמחים שאתם מתעניינים בסיפור הכלכלי והחברתי הכי חשוב שהיה כאן מאז קום המדינה.

מאבק הגז זקוק למתנדבים, פעילים ותומכים ובשביל זה בדיוק יצרנו את הטופס (פה למטה) שנשמח שתמלאו.

 

תודה רבה ותזכרו:

רק הציבור יעצור את מתווה הגז!

 

bottom of page