top of page

הסתרות, הדחות, מינויים של אנ"ש -ככה מעבירים מתווה שנוי במחלוקת:

ריסוק רשות ההגבלים העסקיים, פירוק רשות החשמל, הבאה להתפטרות דיויד גילה (הממונה על ההגבלים), הדחת אורית פרקש הכהן (ו"ר רשות החשמל), העלמת המתווה האלטרנטיבי שהגיש השר להגנת הסביבה אבי גבאי ושלילת זכותו לדבר נגד המתווה בוועדת כלכלה...

 

bottom of page