top of page

 מסוכן לעצמאות  ולבטחון האנרגטי 

המתווה מאפשר יצוא מיידי ממאגר תמר, המאגר היחיד שפועל כרגע, עם צינור אחד שמספק 60% מהאנרגיה של מדינת ישראל.

המתווה עובר על ההחלטה של הממשלה שקבעה בועדת צמח שלא יהיה יצוא מתמר לפני שמאגר לוויתן יחובר.

הייצוא המוגבר יביא לריקון מהיר של המאגר ולצורך לייבא גז (ושוב להסתמך על אנרגיה זרה).

 

למען ביטחונה של ישראל, עליה לשמור את הגז הטבעי שהיא מצאה במדינה ולהסב כל מה שהיא יכולה להפעלה בגז

                                                               (ג'ון הופמייסטר, לשעבר נשיא ענקית האנרגיה העולמית "של")

Anchor 3

נרה"מ תניהו מציג את מתווה הגז המתוקן במסיבת עיתונאים בלי מתן אפשרות לשאלות

מתווה הגז

מסוכן לישראל 

 מסוכן לצמיחה  ולכלכלה 

מתווה הגז מקבע מחירי גז מונופוליסטים גבוהים מהמקובל במדינות שיש להן משאבי גז טבעי. המחירים הגבוהים מונעים אפשרות לתוצרת המפעלים הישראלים להתחרות בשווקי העולם,  ועוצרים צמיחה כלכלית.

זה מה שקרה ברבעון האחרון.


 

 

 מסוכן לציבור 

יצוא הגז אולי יזרים מסים, מעט, ורק בעוד כ-6 שנים, אלא שבינתיים יעכב ויסכן את אספקת הגז והסבת המשק לגז.

יוקר המחיה יישאר גבוה, לא תהיה הסבת המשק לשימוש בגז בתעשיה ובתחבורה, שיעור הצמיחה יישאר בירידה, שיעור העוני יעלה, והפערים החברתיים ימשיכו לגדול על כל המשתמע מכך...

 

כך שוב לא תתאפשר השקעה בתיקונים חברתיים  ארוכי  טווח, למשל:  לימודים חינם עד תואר ראשון, בריאות איכותית גם בפריפריה, שיפור קיצבאות לקשישים ולנכים, ובאבטחת השינויים אלה לשנים רבות.

 

 מסוכן כלכלית סביבתית 

מתווה הגז מתעלם מהעלויות האסטרונומיות הנגזרות מזיהומי דליפת נפט, סולר או שמן בים, כתוצאה מתאונה, תקלה או חבלה באסדות הקידוחים, כמו גם מההפסדים שעלולים להיגרם כתוצאה מניהול לא נכון של המאגרים, שיוביל למיצוי נמוך של הפוטנציאל שלהם או אף לפגיעה במאגרים עצמם.

 

 מסוכן לדמוקרטיה 

סעיף היציבות במתווה הגז מכפיף את נבחרי הציבור למרותו של מונופול הגז באופן חסר תקדים למשך עשר שנים לפחות

למעשה, מדובר בהעברת הדמוקרטיה הישראלית מידי העם ונבחריו לידי דלק ונובל אנרג'י בכל מה שקשור למשק הגז


 

 

bottom of page