top of page

כמו בכל דרמה שקספירית, גם למאבק הגז 3 מערכות,

גם כאן האקדח שמופיע במערכה הראשונה הופך לארטילריה שלמה במערכה השלישית, וכל האיומים והסכנות שצצו לאורך הדרך - מתנפצים בפנינו ברעם אדיר בימים אלו 

 11.2010-4.2010: מערכה ראשונה - הקרב על התמלוגים (ועדת ששינסקי)

 

וכאן ראינו איך יו"ר הוועדה הפרופ' איתן ששינסקי נרדף, הושמץ והוכפש, ולימים שר האוצר דאז והאנרגיה דהיום יובל שטייניץ העיד שחשש לחייו בעקבות איומי החברות.

 

 10.2011 - 8.2012: מערכה שנייה - הקרב על היצוא (ועדת צמח)

 

והמאבק נגד כניסת וודסייד האוסטרלית לרשימת החברות המפיקות ומייצאות את הגז הישראלי.

 

 2015 : מערכה שלישית - הקרב נגד המתווה (ועדת קנדל "שאינה ועדה")

וזה המקום בו אנו נמצאים היום.

 

 

 

השלבים העיקריים בהם נקטה הממשלה במהלך השנים האלו כדי לקדם את עסקי המונופול, או כמו שהגדיר זאת מבקר המדינה "אינטרס היזם גובר על השיקול הלאומי":

 

 

 

bottom of page