top of page

לאן נעלמה קרן הדורות הבאים:

בנורווגיה הממשלה פתחה קרן פנסיה לאומית לאזרחים, שרווחיה מגיעים ליותר מ-900 מיליארד, באלסקה האזרחים מקבלים את הרווחים מקרן אוצרות הטבע ישירות לחשבון שלהם (יותר מ2000$ לשנה), ומה קרה לקרן הישראלית בה היו אמורים להיות התמלוגים מהגז הטבעי? 

                                                             

 מה זו קרן הדורות הבאים ולמה צריך אותה 

מאגרי הגז הטבעי שנמצאו בישראל צפויים להכניס רווחים רבים לקופתה של המדינה. השאיפה שרווחי הגז ינוצלו כראוי הובילה לרעיון לפיו תוקם קרן שתנהל רווחים אלו. כחלק ממימוש מסקנות ועדת ששינסקי, נחקק במרץ 2011 חוק מיסוי רווחי נפט, אשר כולל סעיף המורה על הקמת "קרן לניהול כספי היטל על רווחי נפט" 22, במסגרת חוק שיסדיר את פעילותה, עד נובמבר 2011.

לפי סעיף 53 לחוק, יש להקדיש את כספי הקרן למטרות חברתיות כלכליות ולשם כך הוקם צוות - בין – משרדי לבחינת אופן ניהול הכנסות המדינה ממשאבי טבע בישראל. הצוות כלל את ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, יוג'ין קנדל.

במאי 2013 הגיש הצוות את "הצעת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט". ביולי 2014 אושרה ההצעה הנ"ל בקריאה שנייה ושלישית על ידי הכנסת. להלן יובאו עיקרי ההצעה.

 

 

 מטרת הקרן 

 

המטרה הראשונה של הקרן היא ניהול הכנסות המדינה מרווחי הגז בראייה כלכלית ארוכת טווח, תוך הקצאה שנתית של פירות הקרן לטובת מטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות שיוגדרו על ידי הממשלה, ובאופן אשר יאפשר הן לדור הנוכחי והן לדורות העתידיים ליהנות מרווחים אלו. מטרתה השנייה של הקרן היא העמדת מקור מימוני אשר יוכל לסייע בהתמודדות עם אירועים חריגים, לרבות אירועים סביבתיים, בעלי השפעה שלילית חריגה על כלכלת המדינה.

 

 מבנה הקרן 

הגוף הבכיר ביותר של הקרן הוא המועצה, אשר תקבע את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן, שבראשה יישב שר האוצר.

 

 הכנסות הגז ופירות הקרן 

הכנסות המדינה ממאגרי הגז בין השנים 2013 ל- 2037 מוערכות בכ- 126.2 מיליון דולר, כאשר חלק מההכנסות יועבר לתקציב המדינה השוטף וחלק לקרן כמפורט להלן

(הערה: לאחר כתיבת שורות אלו, חל שינוי בתחזית משרד האוצר בנוגע להכנסות מרווחי הגז):

 

 

 שמעתם לאחרונה על הקרן הזו? - זה מה שקרה לה: 

 

"לפני שנשאל איפה הכסף, ניקח צעד לאחור ונשאל למה מיועד הכסף. שוב המודל הנורבגי. על פי המודל הזה, הכסף הזה אמור לחזור בתור השקעה בתשתיות האזרחיות: בניית כיתות לימוד, סיבסוד מירבי של הוצאות החינוך, שיפור מערכת הבריאות הציבורית, הבטחת פנסיה נאותה לכלל האזרחים, וכדומה. כל המטרות הראויות האלה נדחסו למשפט אחד בלבד בחוק ששינסקי, (סעיף 53 א'): "הממשלה תקים קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל על רווחי נפט לפי חוק זה אשר יועברו למטרות חברתיות כלכליות ".
רשמו לפניכם: מטרות חברתיות כלכליות.


ועכשיו לסלאמי. עם תום דיוני ועדת ששינסקי דווח כי כספי הקרן יופנו בחלקם לכיסוי החוב החיצוני של  ישראל. מאוחר יותר גם נודע שזאת המלצת קרן המטבע הבינלאומית. החוב החיצוני נושא מעניין מאד, אבל לא ברור מי קבע שזאת המטרה החברתית הראשונה במעלה בישראל, ועוד פחות ברור מדוע הציבור נדרש לשלם (בהשהיית ההשקעות הציבוריות) עבורו .
זאת רק ההתחלה. בפברואר השנה דווח כי "מחצית מהכנסות המדינה ממשאבי גז ונפט (הכנסות ממס על רווחי יתר), יופקדו לקרן שתשקיע בחו"ל ויהוו "כרית ביטחון" להתמודדות עם אירועים לאומיים בעלי השלכות כלכליות חריגות כגון מלחמה, אסון טבע או משבר כלכלי", ונתניהו הכריז: "היום אנחנו מתחילים את הדיון שיביא להקמת קרן הון ריבונית שפירותיה יחולקו לצרכים החיוניים של ישראל, ובראשם החינוך והביטחון".
אהה. עכשיו כבר הגענו לשלב שבו "מטרות חברתיות כלכליות" עברו הסבה לאירועים כמו מלחמה ואסון טבע. לזה ייקרא רצחת וגם ירשת. הכל, כאמור, בברכת ראש הממשלה.

העובדה שגם עיתונאים מתרשלים ומדווחים כאילו החוק הקצה את משאבי הקרן למטרות בטחוניות רק מוסיפה חטא על פשע. גם המחטף הזה עבר ללא כל תגובה ציבורית (למעט קול מחאה בודד של פורום פעולה אזרחית).

 

 ומה עם הקרן עצמה? 

 

על פי החוק, הקרן היתה אמורה לקום ב- 1 בנובמבר 2011.

נו, חוק זה רק חוק. בינואר 2012 הקרן עדיין היתה וירטואלית, וכבר הוגשה עתירה לבג"ץ (מאת ח"כ אורי אריאל) לחייב את הממשלה להקים אותה. אבל רק ביולי הסתיימו דיוני הצוות שאמור להכין את הצעת החוק לכינון הקרן. מה שנודע בינתיים הוא שהקרן תשקיע את כספיה רק לאחר שיצטברו בה 2 מליארד שקל. מי ישמור על השמנת הזאת בינתיים? כמובן, החתול (שרד האוצר).


כמו כל הבט של ניצול משאבי הגז ורווחיהם, ואולי אף יותר מהבטים אחרים נושא קרן תמלוגי הגז חייב  להישאר כל הזמן בראש סדר היום הציבורי. רק עין פקוחה, באופן מתמיד, תבטיח שהכספים שאמורים לשרת את כולנו לא יופנו למטרות לא כשרות או פשוט ייבלעו ברזרבות של האוצר."

 

(מתוך "הגז הישראלי ותולדות היבלעותו במלתעות ההון שלטון בטחון / עידן לנדו, 24.9.12)

 

 

 "הריבון הוא הכנסת, אסור שהקרן  תהפוך לא לקופה קטנה ולא לקופה  גדולה של ראש ממשלה" 

(פרופ' אבישי ברוורמן, ראש ועדת כלכלה בדיון על קרן הדורות הבאים 11.3.12)

 

 

 "מדוע הממשלה לא עמדה בהתחייבותה להקים את קרן הדורות הבאים?"

ח"כ יואל חסון בשאילתה

דחופה במליאת הכנסת 8.12.11

 

 

 "הגז הוא משאב טבע ששייך

לא רק לנו, אלא שייך גם לילדים שלנו" 

 

השופט בדימוס שלמה שוהם

נציב הדורות הבאים לשעבר

מתנגד ליצוא הגז

בתוכנית שישי בחמש 29.8.15

 

 

bottom of page