top of page

סעיף היציבות במתווה הגז מכפיף את נבחרי הציבור למרותו של מונופול הגז באופן חסר תקדים למשך עשר שנים לפחות

למעשה, מדובר בהעברת הדמוקרטיה הישראלית מידי העם ונבחריו לידי דלק ונובל אנרג'י בכל מה שקשור למשק הגז

איך זה קורה?

אחד הסעיפים המרכזיים במתווה הגז נקרא "פסקת היציבות", ופסקה זו מגדירה את התחייבויות המדינה כלפי המונופול בנושאים של פיקוח, חקיקה וממשל. בפסקת היציבות מתחייבת המדינה כלפי מונופול הגז שלא לבצע שום שינוי במתווה במשך 10 שנים לפחות, לא בשינויי חקיקה של חברי הכנסת ולא בקבלת החלטות ממשלה.

 

מה המשמעות של פסקת היציבות?

לא משנה מי נבחרי הציבור ששלחתם לכנסת ומה עמדת הציבור ביחס למתווה הגז, אף אחד לא יוכל לשנות את מתווה הגז בגלל פסקת היציבות. במילים אחרות, גם אם יהיו בחירות עוד ארבע שנים או פחות, האנשים שאנחנו נשלח לכנסת לא יוכלו לעשות שום דבר בנוגע למתווה הגז, ובכך מי שכבר בטוח ניצחו במערכת הבחירות הבאה בישראל הם דלק ונובל אנרג'י, החברות המרכיבות את מונופול הגז.

 

האם סעיפי יציבות מסוג זה מקובלים במקומות אחרים בעולם?

על פי חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, סעיפי יציבות כאלה אינם מקובלים במדינות מפותחות ובעיקר במדינות החברות ב-OECD - "מכיוון שמדינות מפותחות מסרבות לכבול את שיקול דעתן של המחוקקים והממשלות". בהקשר זה יש לציין כי משרד האנרגיה קיבל מחברות הגז נתונים המתבססים על מחקר של חברת ייעוץ בשם IHS, שמייעצת גם למשרד האנרגיה עצמו. המחקר שם את משק האנרגיה הישראלי בשורה אחת עם מדינות לא דמוקרטיות כמו קטאר, איחוד האמירויות, סעודיה ובחריין.

 

 

למה זה מסוכן לדמוקרטיה?

מדינת ישראל נוהגת להגדיר את עצמה כמדינה דמוקרטית, ובדמוקרטיה העם הוא הריבון.

בישראל ריבונות העם באה לידי ביטוי בזכות לבחור לכנסת. אבל הנה, אנחנו רואים כי על פי פסקת היציבות הנבחרים שלכם לא יוכלו לשנות את מתווה הגז אם הציבור ידרוש ואם הם יראו לנכון לעשות זאת לטובת הכלל. בכך האנשים שאתם שולחים לעבוד עבורכם ולייצג אתכם, הנציגים שלכם, להם אתם משלמים משכורת מכספי המסים שלכם, יהיו כבולים למונופול הגז במקום לכם.

למעשה, בסעיף זה מתממשת האזהרה של עו"ד ליכט, לפיה "מונופול הגז הוא סכנה לקבלת ההחלטות במשק".

 

הסכנה לקבלת ההחלטות והסכנה לדמוקרטיה חד הן, מכיוון שקבלת ההחלטות אמורה לשקף את האינטרס הציבורי. על כך אמרה היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה של הכנסת, עו"ד אתי בנדלר, כי סעיפי היציבות "נותנים עדיפות לאינטרס של היזמים על שקילה שוטפת פני האינטרס הציבורי". זו הסכנה הממשית במתווה הגז: גם הזנחה של האינטרס הציבורי, וגם מניעת זכותו של הציבור לשנות את הסכנות והטעויות שנמצאות בו.

 

 

מתוך המתווה החדש
bottom of page