top of page

הגז הטבעי, יקדם את החברה הישראלית כולה, יוריד את יוקר המחיה ויהפוך אותה לעצמאית מבחינה אנרגטית

אנו, אזרחיות ואזרחים, מכל השכבות ומכל הגילים, יצאנו למאבק כדי לדאוג לכך שאוצר הטבע הנדיר שלנו - הגז הטבעי, יקדם את החברה הישראלית כולה, יוריד את יוקר המחיה ויהפוך אותה לעצמאית מבחינה אנרגטית.

 

אנו, אזרחיות ואזרחים מכל חלקי הארץ, לא ננוח ולא נשקוט עד שמדינת ישראל תעביר את המשק לשימוש במקורות אנרגיה השומרים על הסביבה. 50% גז טבעי ו-50% אנרגיות מתחדשות (מים ורוח), ותשתמש בתגלית הגז הטבעי לחיזוק הפריפריה שמפעליה המחוברים לאספקת הגז ישגשגו ואיתם גם סביבתם.
 

מדינת ישראל תעביר את התחבורה הציבורית והפרטית לשימוש בגז טבעי, שיפחית מאוד את זיהום האויר, ותנהל את משק הגז במחשבה כוללת תוך המנעות (ככל האפשר) מפגיעה בסביבה.

מדינת ישראל תנצל את תמלוגיה מהגז כדי לקדם את אזרחיה -  והרווחים ישמשו להשקעה בחינוך, בבריאות, ברווחה ובהשכלה הגבוהה, תוך חשיבה ותכנון עתיד הדורות הבאים.

מדינת ישראל תהפוך למודל המוביל בעולם בשימוש המושכל שהיא עושה באוצר הטבע של אזרחיה למען החברה והסביבה, ובשל העצמאות האנרגטית שלה.

 

מדינת ישראל שאוצרות הטבע שלה יתנהלו בשקיפות מלאה בידי המדינה ולא יעברו לידיים פרטיות, תהווה דוגמא ומופת בעולם, כחזון נביאי ישראל, דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון, והאבות המייסדים.

bottom of page