top of page

השר רשאי, לאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, לפטור הגבל עסקי מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, אם הוא סבור שהדבר דרוש מטעמים של מדיניות חוץ או בטחון המדינה. 

סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים)

סעיף 52 לחוק ההגבלים (שאיש לא השתמש בו עד היום), מאפשר לעקוף החלטה מקצועית של הממונה על ההגבלים העסקיים, ובמדינה כשלנו, הצידוק היחיד לצעד חריג כזה הוא מסיבות מדיניות ובטחוניות.

 

 אז מי גילה את הסעיף ואת הצורך הבטחוני להשתמש בו? 

 

חשבתם שזהו ראש הממשלה ודאגתו לבטחון המדינה?

חישבו שנית - מסתבר שדווקא היועץ המשפטי של חברות הגז עו"ד אלדד כורש, מומחה להגבלים עסקיים, שלף את הסעיף הזה ובישר ב-25.12.14, יום לאחר הודעתו של פרופ' גילה הממונה על ההגבלים על החלטתו לפרק את המונופול, שיש כאן סיבות מדיניות להפעיל את הסעיף החריג

"בוודאי שמדובר בעניין שיש לו השלכות על יחסי החוץ של ישראל עם מדינות זרות, כיוון שההחלטה מעמידה בספק עסקאות למכירת גז לירדן, מצרים והרשות הפלסטינית. בנוסף קיימים האיומים הממשיים של נובל לפנות לערכאות בוררות בינ"ל ולתבוע את ישראל מכוח אמנות בינ"ל - עוד מהלך שיכולה להיות לו השפעה רבה על יחסי החוץ".

 

 

|  לקריאת הכתבה במלואה >>> כאן |

 

"

"

 25.12.14  

 סעיף 52 נחשף לראשונה 

"השר הממונה על גילה (שר הכלכלה נפתלי בנט) רשאי לפטור הגבל עסקי מהוראות החוק מטעמים של מדיניות חוץ או ביטחון המדינה".

 

 28.12.2014 

"סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים שמור למקריים קיצוניים ביותר, וכרגע אנחנו לא במצב הזה".

 

גלגוליו של סעיף 52

1

 עו"ד אלדד כורש 

(יועמ"ש חברות הגז)

bottom of page