top of page

כוח השוק שמרכזת הקבוצה מעורר חשש החורג משאלות של מחיר ותחרות לעבר תחומים אחרים של יכולת השפעה על תהליך קבלת ההחלטות במשק

אבי ליכט, המשנה ליוע"מש

(מתוך נייר עמדה ששלח למשרדי הממשלה 17.12.2014)

"

"

המדינה נכנעה למונופול:

מחיר הגז הטבעי לא יופחת

לאחר שנסוגה מהכוונה להטיל פיקוח מחירים למחיר הגז - הממשלה מתקפלת גם מתג המחיר שניסתה להכתיב ■ הסיבה: מונופול הגז של דלק ונובל סירב לקבלו

 

23.6.15

אבי בראלי / דה מרקר

 

23.6.15

 

מס של חברות הגז במיליארדי שקלים יידחה?

חוק ששינסקי על הכוונת

מונופול הגז דורש כי המדינה תשתתף בעלות הנחתו של צינור ליצוא גז למצרים ■ המשמעות: דחייה של שנתיים בגביית היטל ששינסקי ■ רשות המסים: "מתקיימות ישיבות לליבון העניין"

 

16.6.15

אבי בראלי / דה מרקר

 

 

 

סעיף ההשקה של מונופול הגז נחשף: "כשאתה מול מונופול אתה רועד מפחד

מדוע קולם של יצרני החשמל נעדר מהדיון על מחיר הגז? הסיבה נחשפת: סעיף בחוזי הגז של מונופול תמר, האוסר על לקוחותיו לתמוך בפיקוח מחירים ■ מקור בענף: "סעיף דרקוני" ■ שותפות תמר: "לא מתייחסים להסכמים"

 

27.7.15

אבי בראלי / דה מרקר

 

 

 

הפצצה המתקתקת של חברת חשמל:

דרישת מונופול תמר מלקוחותיו להתחייב מראש לתשלום של עד 80% מחוזי הגז היתה מסוכנת ■ הירידה בביקוש לחשמל במשק תפסה את חברת החשמל חסרת אונים, עם מחויבות לרכוש גז שהיא לא צריכה

 

 

8.7.15

אבי בראלי / דה מרקר

 

 

 

אבדן של מיליארדים למשק: כך ויתרו למונופול הגז על העסקת ישראלים ורכש גומלין:

הדרישות שנהוגות בעולם הקידוחים הוסרו ממתווה הפשרה מול מונופול הגז, לאחר שמשרד ראש הממשלה התעלם מפניות בנושא ■ משרד הכלכלה: "לצערנו, בקשתנו לא התקבלה"

 

 

12.7.15

אבי בראלי / דה מרקר

 

 

 

"חברי קונגרס אמריקאים מאוכזבים" - כך ניסו במשרד החוץ להכשיר את הסכם הגז

נימוקי משרד החוץ לפשרה בגז: האיראנים ו"ידידי אמת" בקונגרס ■ מנכ"ל משרד החוץ, דורי גולד, הזהיר בקבינט: "חברי קונגרס אמריקאים הביעו אכזבה ממה שכינו 'הפרת הסכמים'

 

5.7.15

אבי בראלי / דה מרקר

 

 

 

bottom of page